Horoskopy, Testíky...

Optické klamy 0.01

28. listopadu 2012 v 10:40 | Sunny
Ahoj!! Jsem nemocná tak vám sem přidám optické klamy xD

Na obrázky označené oranžovým trojúhelníkem můžete kliknout a ověřit si tak, jak vás oči klamou.


Když budete pohledem kroužit po obrázku, kolečka v místech překřížení žlutých čar začnou jiskřit!


Třicet vteřin upřeně pozorujte černý bod uprostřed srdce, aniž byste přitom pohnuli očima. Pak (s pohledem stále upřeným na srdce) klikněte na obrázek myší. Monitor vám zobrazí pouze bílý čtverec, ale vy na něm uvidíte červené (nebo aspoň růžové) srdce!

Poggendorfova iluze: Která z barevných čar je pokračováním horní bílé čáry?


Zdá se vám, že vidíte několik oddělených bílých čtverců? Omyl! Je to jen linie jedné jediné bílé čáry.


Vážení počtáři, dokážete sečíst tento příklad správně?


Neexistující vidlice: Pokud zakryjeme vrchní část obrázku, vidíme tři hroty. Pokud však zakryjeme část spodní, zjistíme, že obraz může mít hroty jen dva!


Ebbinghousova iluze: Jsou vnitřní kruhy stejně veliké?


Whitova iluze: Mají svislé šedé pruhy stejný odstín šedi? Odpověď je ano!


Také se vám zdá, že kolečka uprostřed čtverců mají každé jinou barvu?


Tečka v trojúhelníku: Odhadnete, jak vysoko v trojúhelníku je růžová tečka? Věřili byste, že přesně uprostřed?


Která barevná úsečka je delší - modrá nebo červená?


Ponzova iluze: Který obdélník je větší?


Zkuste číst barvy jednotlivých slov.


Co znamenají tyto znaky? Stačí zakrýt levé poloviny jednotlivých znaků a vše je jasné!


Nepřipadají vám malé bílé čtverečky v místech překřížení černých čar o něco bělejší než velké bílé čtverce? Ve skutečnosti tomu tak však není - zdá se nám to jen díky většímu kontrastu s černou.


Která úsečka je delší? Červená nebo zelená? Věřte, že obě jsou stejně dlouhé.


V průsečících bílých čar vidíme náznaky modrých teček. Avšak když na některou upřete pohled, zmizí, protože tam ve skutečnosti žádná není.


Orientační paobraz: Pozorujte obrázek třicet vteřin, pak na něj klikněte. Zobrazí se vám se svislými mřížemi, ale vám bude připadat, že jsou jakoby ohnuté.


Orbisonova iluze: Zdá se vám, že je tento čtverec deformovaný? Kdepak, to se vám skutečně jen zdá.


Müller-Lyerova iluze v perspektivě: Která ze dvou oranžových úseček je delší?


Pozorujte třicet vteřin žárovku a poté na ni klikněte - sama se vám před očima rozsvítí! I když ostatní pak uvidí jen bílý obdélník.


Rubinova iluze: Co a obrázku vidíte? Dva modré obličeje z profilu, nebo bílou vázu?


Zolnerův obrazec: Jsou tlusté černé čáry rovnoběžné se žlutými? Jistě že ano, to jen oko vás klame.


Který oblouk protíná střed kružnice?


Věříte, že červené čáry v obou kružnicích na sebe navazují? Nebo se vám také zdají vychýlené?


Která přerušovaná růžová čára je delší? - Obě jsou stejně dlouhé.


Všimněte si kuliček na těchto dvou obrázcích - při prostorovém vnímání vidíme, že na prvním obrázku kuličky leží na podložce, zato na druhém obrázku se kuličky nad podložkou vznášejí. Pokud si však odmyslíme jimi vržené stíny, zjistíme, že na obou obrázcích jsou kuličky umístěny stejně.


Zkuste:
Aristotelova hmatová iluze: Překřižte ukazováček a prostředníček jedné ruky a vnitřními stranami těchto prstů se jemně dotkněte spodní části nosu (nosních dírek). Nepřipadá vám teď, že máte nosy dva?

Co o tobě vypoví tvá hodina narození?

8. listopadu 2012 v 12:00 | Sunny

Co o tobě vypoví tvá hodina narození?

Hodiny
Věříš, že povaha člověka a ty základní vlastnosti, které máme, mohou být ovlivněny hodinou našeho narození?
Toto vše spadá do oblasti numerologie, což je obor, který se zabývá různým výkladem a souvislostmi s čísly a má poměrně dlouhou tradici. I když spousta odborníků a vědců na slovo vzatých s numerologií nechce mít nic společného a rádi ji nazývají pseudovědou, tak naproti tomu i Sigmund Freud se o ní ve své psychoanalýze zmiňuje.

Dost teorie, pojďme se podívat na to, jaká jsi a jaký je tvůj charakter, podle hodiny tvého narození:

0 - 1:59 hodin - tvoje charakteristická vlastnost je zvědavost. Ráda zkoušíš nové věci, prozkoumáváš hranice a jsi ráda středem pozornosti. Stydlivost tě tedy rozhodně netrápí a občas i ráda lidi šokuješ.

2 - 3:59 hodin
- tvoje charakteristická vlastnost je energičnost. Užíváš si života, nechceš nic prošvihnout a stejně jako ti hodinu před tebou narození, chceš být ve středu pozornosti a pořádně si to užíváš.

4 - 5:59 hodin - tvoje charakteristická vlastnost je dobrodružnost a zároveň i upřímnost. Také se nebojíš říct věci tak, jak ti skutečně připadají, nerada se přetvařuješ, protože to prostě není tvůj styl.

Lhářka

6 - 7:89 hodin - tvoje charakteristická vlastnost je citlivost. Řídíš se svými pocity a často necháváš logiku trošku stranou. Patří k tobě také dobrá schopnost odlišovat lidi a umíš si o nich udělat většinou pravdivý obrázek.

8 - 9:59 - tvoje charakteristická vlastnost je diplomacie. Umíš se chovat ve společnosti, víš, co říct a kdy raději mlčet. K lidem se umíš chovat hezky a to je důvod, proč jsi často v kolektivu oblíbená a máš tolik přátel. Dokážeš si rychle získat důvěru.

10 - 11:59 - tvoje charakteristická vlastnost je inteligence. Jsi cílevědomá a jdeš si tvrdě za tím, co chceš, ve všem, co tě čeká.

12 - 13:59 - tvoje charakteristická vlastnost je originalita. Sníš o romantické lásce, jsi ráda středem pozornosti a dokážeš rychle měnit jak svoje tváře, tak i postoje. Člověk často neví, co od tebe čekat.

14 - 15:59 - tvoje charakteristická vlastnost je vášnivost. Potřebuješ k životu jisté vzrušení a nespoutanost, a proto často měníš partnery, nebo dlouho nemůžeš najít toho pravého. Zkrátka potřebuješ, aby se stále něco dělo.

Nevěra

16 - 17:59 - tvoje charakteristická vlastnost je harmonie. Jsi poctivá, zodpovědná a i vytrvalá. Máš ráda určitou svobodu v tvém jednání, často jsi obětavá a velice kamarádská.

18 - 19:59 - tvoje charakteristická vlastnost je dobrosrdečnost. Dokážeš pomoci a obětovat se pro své kamarády, často si víš rady s mnoha problémy a vždy se snažíš být tou oporou, kterou člověk v danou chvíli potřebuje.

20 - 21:59
- tvoje charakteristická vlastno je cílevědomost. Jsi vyrovnaná, jdeš si za svým cílem a snažíš se dosáhnout všech svých vysněných přání. Máš jak dobrý odhad, tak i moudrost a uvážlivost, snažíš se často používat kompromisy.

22 - 23.59 - tvoje charakteristická vlastnost je nevyzpytatelnost. Jsi takový mix, dívka mnoha tváří, náladová a často i přecitlivělá. Dokážeš být jak drzá, tak i soucitná a člověka dokážeš pochopit. Často jsi ale vznětlivá a nemáš ráda náhlé změny.

Numerologie: zjisti svoje magické číslo

31. října 2012 v 12:00 | Sunny

Numerologie: zjisti svoje magické číslo


Numerologie
Čísla mají větší význam, než si možná myslíš. Matematické zákony řídí vše kolem náš a když řeči čísel správně porozumíš, můžeš nahlédnou i do své budoucnosti.
Ráda si pročítáš horoskopy, ale máš pocit, že jsou napsané moc obecně, tak, aby platily pro všechny, a že mnohokrát si z nich nic neodneseš. Zkus si ze svého jména a data narození spočítat své osobní magické číslo.

Numerologie přepokládá, že naše jméno a datum narození nejsou náhodné a uchovávají v sobě kosmické vibrace. Klíč k nim a ke svému vlastnímu osudu najdeš díky svému magickému číslu.

Zjisti své magické číslo
Vyjdi ze základní numerologické tabulky, ve které každému písmenu odpovídá určité číslo.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Převeď si celé své jméno na čísla, ta pak sečti, výsledné číslo opět rozlož na jednotky a sčítej je tak dlouho, až ti vyjde jednociferné číslo.

Příklad:
Krasava Nováková

K - 2, R - 9, A - 1, S - 1, A - 1, V - 4, A - 1
N - 5, O - 6, V - 4, A - 1, K - 2, O - 6, V - 4, A - 1

Nyní jednotlivá čísla sečti.

2 + 9 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 + 5 + 6 + 4 + 1 + 2 + 6 + 4 + 1 = 48
4 + 8 = 12
1 + 2 = 3

V tomto případě je magické číslo 3.

Magie

Zjisti své životní číslo

Podobně jako ze jména, si můžeš důležité číslo vypočíst i ze svého data narození. Tomu se říká životní číslo. Postup je podobný jako u magického čísla.

Napiš si svůj datum narození, rozlož čísla na jednotky a ty sčítej tak dlouho, než ti vyjde jednociferná číslice.

Příklad:

24. 5. 1990
2 + 4 + 5 + 1 + 9 + 9 + 0 = 30
3 + 0 = 3

V tomto případě je životní číslo také 3.

Číslo, nebo čísla, pokud ti vyšlo každé jiné, znáš, ale co teď s ním? V numerologii má každé číslo zvláštní význam, který o tobě i tvém osudu mnohé prozradí. Díky numeroloogii můžeš odhalit svůj charakter, najít své silné stránky i slabiny, a také zjistit, co tě čeká v budoucnu.

Význam čísel

Jedna

Základním a nejtajemnějším číslem je právě jednička. Zahrnuje v sobě mužský i ženský princip, harmonii i chaos, označuje podstatu celého světa. Je-li tvé číslo právě jedna, jsi výjimečná osobnost, předurčená k něčemu velkému. Jsi aktivní, nikdy ti nechybí energie a nebojíš se velkých výzev a cílů.

Dvě

Dvojka je označením spojení, ale kupodivu i protikladu, sporu a rozpolcenosti. A taková jsi i ty. Jsi vyrovnaná, ničím se nenecháš rozhodit, přemýšlíš racionálně. Na druhou stranu jsi velmi váhavá a nerozhodná a než uděláš zásadní krok, dlouho nad ním přemýšlíš. Dvojka je také číslem plodnosti, tvoření, tvůrčí energie. Pravděpodobně máš v sobě mimořádný talent, umělecké nadání.

Tři

Číslo tři má silný magický význam, i v historii, mystice, pohádkách a náboženství se zpravidla objevuje vše důležité ve trojicích. Trojka je symbolem jednoty v mnohosti. Pokud je tvým číslem trojka, jsi energická a sebejistá, vůdčí osobnost. Trojka je číslem konání, znakem tvořivé síly a energického ducha.
Čtyři

Čtyřka označuje světový řád, je číslovkou síly a dokonalosti. Představuje stabilitu, uspořádanost, praktičnost. Je-li tvé číslo právě čtyři, máš ráda neměnné věci, pocit jistoty, stability. Nejsi přelétavá a příčí se ti nevěra.

Pět

Pětka je číslem síly a moci, celistvosti. Nebo také touhy po celistvosti. Proto jsou nositelé tohoto čísla charakterističtí silnou touhou, posedlostí, snahou něco najít. Jsou to lidé roztěkaní, nervózní, dělají víc věcí naráz a ze všeho jsou hodně vystresovaní.

Šest

Šestka je symbolem krásy, cesty k dokonalosti, souladu. Lidé, jejich číslicí je právě šestka, jsou nenapravitelní optimisté, vždy pozitivně naladění, čestní, upřímní. Šestka se také spojuje se štěstím, vítězstvím, využitou příležitostí a zdravím.

Sedm

Sedmička znamená všeobecnost a plnost, je to mystické číslo, které se hojně využívá v symbolice náboženské i filozofické. Je to číslo, které poukazuje na hluboké myslitele, idealisty. Jsi snílek a často víc než racionální potřeby řešíš obecné ideje.

Osm

Osmička je číslem znovuzrození a obnovy, číslem konečného poznání. Její nositelé jsou lidé pokrokoví, perfekcionisté, lidé, kteří hledí dopředu. Osmička je šťastným číslem, značí úspěch a materiální i duchovní rovnováhu.

Devět

Lidé, jejich číslo je devět, jsou vyrovnaní, intelektuálně zaměření, mají pevnou vůli a jsou rozhodní. Devítka je významné magické číslo, je nositelkou duchovní a božské moci. Představuje také stabilitu, nezdolnost a houževnatost.

Nauč se vnímat barvu své aury

30. října 2012 v 12:00 | Sunny

Nauč se vnímat barvu své aury

Aura
Aura je neviditelná energie, která obklopuje nejen vše živé, ale také některé věci. Je obrazem naší osobnosti, myšlenek, emocí a životního stylu. Jakou barvu máš ty?
Aura není pouze světlem, ale je energií, která na tebe prozradí víc, než si myslíš. Vidět jí můžeme všichni, ale musíme si uvědomit jak. Samotné oko totiž není schopné jí vnímat, musíme mu v tom trochu pomoci. Schopnost vidění aury se s věkem ztrácí.

Aura


Jak se naučím jí vidět?

Je to celkem jednoduché a můžeš to zkusit sama na sobě. Vyber si denní období, ve kterém je zataženo. Nejlepší doba je podvečer. Najdi si doma stěnu, která má jednu barvu. Nejlepší je bílá, či světle šedá. Z ruky si sundej veškeré náramky a prstýnky a roztaženou ruku dej ke stěně ve vzdálenosti asi 5-10 centimetrů. Zaměř se na prostor mezi palcem a ukazováčkem. Dívej se na to místo asi 10 sekund. Po té době by jsi měla vidět kolem ruky šedé ohraničení. V tom momentě upři zrak na konečky prstů. Barva aury bude vyzařovat z nehtů, ale nemysli si, že bude bůhví jak svítit. Je světloučká a lehce přehlédnutelná, ale poznáš jí.

Aura

Z čeho je aura tvořena?

Aura není pouze jedna barva okolo těla, je tvořena hned několika vrstvami. Po menším tréninku budeš schopna vidět minimálně tři barvy. Každá vrstva znamená něco jiného. Jedna vypovídá o naší mentalitě, další zase o emocích. Celá aura je tvořena několika energetickými poli, které se vzájemně křižují. Jako první však uvidíš auru éterického těla. Je to ta aura, která jakoby obkresluje naše tělo na kůži. Má šedou barvu a později v ní uvidíš jemné paprsky, jejichž barva se neustále mění. Možná tě zajímá, co tato barva znamená. Jedná se o naše zdraví. Pokud v této auře uvidíš tmavé skvrny, znamená to, že máš nějaké zdravotní problémy. Je to výhodné, protože zjistíš, že s tebou něco je, ještě než to propukne. Okolo éterického těla je několik oddělených vrstev aury, které můžeš cítit i na dotek, ale k tomu se dostaneš až později.

Co ty barvy znamenají?

Pokud jsi už v tréninku došla tak daleko, že jsi schopná rozpoznat barvu své aury, musíš vědět, co která barva znamená. Bez toho je ti to celkem k ničemu. Pokud vidíš bílou barvu, znamená to, že nejsi sobecká. Bílá je barva čistoty, jsi tedy skromná a ráda pomáháš druhým. Stříbrná je barva intuice, snění a vizionářství. Pokud se jedná o barvu základní, jsi plná ideálů, které však velmi těžce plníš. K ničemu nemáš motivaci a raději sníš, než žiješ svým životem. Zlatá barva znamená neomezené možnosti. Úspěšně zvládáš i velké úkoly a vše praktický zvládáš. Jsi klidná, umíš tvrdě pracovat. Vidíš bronzovou? Jsi tedy velmi starostlivá, ráda se staráš o ostatní, ale býváš často ostatními využívaná a neumíš říkat ne.

Aura


Další barvou je modrá. Ta symbolizuje tvé duchovní hodnoty. Čím máš tmavší odstín, tím je to lepší. Velmi těžko dokončuješ práci, kterou sis určila. Zelená je barvou uzdravování. Máš ráda klidné práce a jsi velmi důvěryhodná. Za svými názory si pevně stojíš a téměř nic je nezmění. Žlutá symbolizuje tvůrčí schopnosti, dobrý mozek a úsudek. Snadno se pro něco nadchneš, ale jsi zase velmi proměnlivá. Máš sociální cítění, ráda si povídáš, snadno se učíš a velmi často se pouštíš do více věcí najednou. Oranžová barva je barvou emocí a zdraví. Jsi intuitivní a dá se s tebou vyjít. Dokážeš zklidnit emoce druhých a jsi velmi praktická. Na druhou stránku jsi taky velmi líná. Červená znamená smyslnost, vitalitu, ale také agresi. Máš velmi silné ego a velmi často dosahuješ úspěchu. Jsi jako zrozená pro vůdcovské role, máš velmi průbojnou osobnost a umíš ostatní inspirovat. Jenže býváš velmi nervózní, výbušná a máš se až moc ráda.

Před námi jsou poslední tři barvy. Začněme u růžové. Ukazuje, že jsi rozhodná a cílevědomá. V budoucnu budeš pravděpodobně zastávat vůdcovskou roli, ale sama jsi skromná a nejlépe se cítíš v kruhu lidí, kteří tě mají rádi. Tvou negativní vlastností je tvrdohlavost, která ti velmi často škodí. Další barvou je fialová. Tato barva ukazuje, že se duchovně vyvíjíš po celý život. Máš dobré sklony k tomu být učitelkou, či jasnovidkou, ale také pro ostatní vytváříš dojem nadřazenosti. Poslední barvou je barva indigová. Ta ukazuje tvou starostlivost a laskavost. Ráda pečuješ o druhé a jsi nejšťastnější, když máš kolem sebe lidi, kterým můžeš pomoci. Neumíš však říkat ne.

Najdi své duši barvu a poznej, jaká jsi

29. října 2012 v 12:00 | Sunny

Najdi své duši barvu a poznej, jaká jsi

Úsměv
Tvá oblíbená barva o tobě prozradí víc, než si možná myslíš.
Jaká je tvá oblíbená oblíbená barva? Modrá, červená, žlutá? Nebo se nemůžeš rozhodnout? Je to jednoduché - otevři skříň a podívej se, která převládá.

Myslíš, si, že barvu oblečení si vybíráš podle toho, jaká se ti zrovna líbí? Omyl. Zcela podvědomě si totiž vybíráme takovou barvu, která naši osobnost doplňuje. Když se proto vypravíš nakupovat s nějakou výraznou náladou - jsi naštvaná, smutná, zranitelná - můžeš se ti stát, že si domů přineseš kousek, který se hodí právě jen k takové náladě, a proto ho pak neoblíkáš příliš často.

Vybírání oblečení

Oranžová
Klady: jsi starotlivá, dynamická, tvůrčí, praktická a schopná
Zápory: soutěživost, neklid
Pryč s ní, když máš v hlavě zmatek

Hnědá
Klady: jsi čestná a starostlivá, ve svém životě máš ráda pořádek
Zápory: někdy se vyhýbáš problémům
Pryč s ní, pokud potřebuješ povzbuzení

Zelená
Klady: jsi laskavá, přátelská, máš vynikající postřeh pro detail
Zápory: přílišná ostražitost, nedůvěřivost
Pryč s ní, když se cítíš nerozhodná

Červená
Klady: jsi fyzicky aktivní, umíš se nadchnout pro věc a jsi přirozeně vůdčí typ
Zápory: náladovost, impulzivnost
Pryč s ní, když jsi pod tlakem

Bílá
Klady: jsi vždy dobře naladěná, vyrovnaná, věčná optimistka
Zápory: trochu se straníš ostatních
Pryč s ní, když se cítíš osamělá

Modrý svetr

Modrá
Klady: jsi inteligentní, umíš se prosadit, všechno silně prožíváš
Zápory: nedůvěřuješ extrovertům
Pryč s ní, když je ti smutno

Fialová
Klady: jsi citlivá, vnímavá a cílevědomá
Zápory: arogance, netrpělivost
Pryč s ní, když máš pocit, že tě někdo využívá

Žlutá
Klady: jsi zajímavá a ctižádostivá, se vším si poradíš
Zápory: někdy si děláš zbytečné starosti
Pryč s ní, když se cítíš zranitelná

Černá
Klady: máš silnou vůli, jsi ukázněná a nezávislá
Zápory: trochu ti chybí sebedůvěra
Pryč s ní, když se s někým sbližuješ

Zjisti si svůj egyptský horoskop

22. října 2012 v 12:00 | Sunny

Zjisti si svůj egyptský horoskop


Dívka - 3
Myslíš si, že jediný horoskop, který řídí tvůj život je ten obyčejný? Na světě jich však existuje víc a dneska ti představíme egyptský horoskop.
Egyptský horoskop je rozdělen na jedenáct částí a znamení znázorňuje celkem jedenáct egyptských bohů. Podívej se, ve kterém znamení ses narodila ty a podívej se, jaká podle tohoto horoskopu jsi.

Amon (Rea) - 30. leden až 1. březen

Jestli ses narodila v tomto období, pak jsi pravděpodobně silná, energetická, inteligentní, snadno učenlivá a originální. Minulost házíš za hlavu a neřešíš ani přítomnost. Jediné, co tě zajímá je budoucnost, která tě žene neustále kupředu. Důvěřuješ lidem, někdy až moc a snažíš se jim za každou cenu pomáhat. Neumíš mluvit o svých citech a na partnera jsi velmi náročná. Dokážeš však ocenit jeho lásku, jsi věrná a oddaná. Jsi ambiciózní, ale kladeš na sebe vysoké nároky. Stejné nároky ovšem kladeš i na své okolí. Neumíš prohrávat a nesneseš žádnou osobní porážku, jsi tvrdohlavá.

Dívka - 2

Mut - 2. březen až 3. duben

Jsi netrpělivá a do každé akce se vrháš po hlavě. Máš bystrou mysl, rychle se učíš a dokážeš si skvěle vše zorganizovat. Když se ti něco nepodaří, jsi podrážděná a naštvaná, ale nevydrží ti to dlouho, protože se vzápětí nadchneš pro něco nového. Jsi silná a nelituješ se, navíc dokážeš pomáhat druhým. Miluješ, když tě někdo obdivuje a uznává a jsi schopná pro to udělat cokoliv, ale tvé nejbližší okolí tě hodně ovlivňuje, ať už v myšlení, tak v chování.

Eset - 4. duben až 6. květen

Narodila-li ses v tomto období, pak jsi velmi silná osobnost s ohromnou vůlí. Máš obrovské nadání, na cokoliv sáhneš, protože jsi klidná, trpělivá, přesná, spolehlivá, přizpůsobivá a dokážeš se rychle rozhodnout. Spoléháš se spíš na sebe, než na druhé a jsi velmi ovlivněna svou minulostí. V každém případě stojíš za svou rodinou a nenecháš na ně sáhnout. Obětuješ se jim a snažíš se jim za každou cenu pomoct. Jsi společenská, veselá a s ohromným smyslem pro humor.

Horus - 7. květen až 8. červen

Lidé v tomto znamení jsou velmi pracovití, všestranní, vynalézaví, živí a obratní. Dokážeš dělat několik věcí najednou, máš dokonalou paměť a snažíš se neustále doplňovat si nové a nové informace a vědomosti. Pouštíš se po hlavě do věcí a málokdy se nad tím zamyslíš. Rozhodně nepatříš mezi trpělivé osoby, proto rozjíždíš vždy několik věcí najednou, ale otázkou zůstává, zda vše dotáhneš do zdárného konce. Nedokážeš udržet skoro žádné tajemství a ráda drbeš. Nejsi věrná, ale ráda přelétáš. Neumíš mít pouze jednoho partnera a potřebuješ mít kolem sebe hodně přátel, protože jsi ráda středem pozornosti.

Geb - 9. červen až 12. červenec

Jsi pesimistka, ráda sníš a nechceš žít v realitě, protože se ti vysněný svět líbí mnohem víc. Na druhou stranu jsi však klidná, trpělivá, spolehlivá, skromná a obětavá. Tvou slabou stránkou je přílišná důvěra v ostatní a to i v případě, že ti několikrát podrazili nohy. Když se pustíš do nějaké práce, tak jsi pracovitá, pilná, inteligentní, chytrá, ale potřebuješ dostatek času. Jsi nesmělá a bojíš se zklamání, ale když se jednou zamiluješ, tak jsi vášnivá, oddaná a něžná.

Dívka - 4

Sachmet - 13. červenec až 14. srpen

Dokážeš rychle reagovat na jakoukoliv situaci a jsi vytrvalá sebevědomá. Příliš věříš svým schopnostem a z žádného úkolu si neděláš velkou hlavu. K ostatním jsi velkorysá a hodně dáš na svůj instinkt. Nenecháš se nikým omezovat, ale na druhou stranu jsi velmi žárlivá a partnera chceš jen pro sebe. Nedokážeš však být sama a při rozchodu neuvěřitelně trpíš.

Toth - 15. srpen až 16. září

Jsi cílevědomá a pro splnění jakéhokoliv cíle jde vše stranou. Nezastavíš se, dokud to nedoděláš, ale nechceš, aby ti někdo příliš pomáhal. Jsi bystrá, zodpovědná, přesná, ale na druhou stranu moc nevěříš lidem a jsi k nim velmi podezíravá. Nesnášíš, když ti někdo odporuje, ale dokážeš být i velice velkorysá a pomáhat druhým. Neumíš dávat najevo své city, i když bývají často velmi silné. Problém ti dělá přílišná zdrženlivost a nesmělost.

Sutech - 17. září až 20. říjen

Narodila se v tomto období? V tom případě jsi nedůvěřivá, náročná a žiješ v neustálém strachu z něčeho. Nesnášíš osobní prohru a kritiku od jiných, proto se snažíš dělat vše důkladně, ale často ti v polovině práce dojdou síly. Málokdy dokážeš uznat svou chybu a nesnášíš nespravedlnost.

Usir - 21. říjen až 25. listopad

Jsi bystrá, chytrá a dokážeš racionálně uvažovat. Jsi zvědavá, a když tě něco zajímá, uděláš vše pro to, aby ses to dozvěděla. Jsi tvrdohlavá, máš velké sny a nezajímají tě maličkosti. Nikdo tě nedokáže odhadnout, ale do všeho se vrháš po hlavě a nezajímá tě nebezpečí. Nedokážeš v sobě vytvořit bůhví jakou lásku a své city zakrýváš.

Dívka - 1

Anubis - 26. listopad až 28. prosinec

Neumíš se nudit a chvíli neposedíš. V životě hledáš hlavně dobrodružství, vzrušení a nezajímá tě žádné nebezpečí. Ve tvém životě se musí pořád něco dít a nestrpíš vedle sebe někoho, kdo by tě omezoval ve svobodě či nestačil tvému tempu. Víš, co chceš a pevně za tím jdeš. Ráda cestuješ a sportuješ, od ostatních vyžaduješ poslušnost, ale sama nesnášíš, když musíš někoho poslouchat a někomu se podřizovat. Když miluješ, tak jsi oddaná, otevřená a toužíš po přátelství i po rozchodu a zklamání.

Hathor 29. prosinec až 29. leden

Nedokážeš dotáhnout nic do konce, ale zase kypíš nápady a originálními myšlenkami. Snažíš se vyčnívat z davu, ať už chováním, či vizáží a užíváš si, když jsi odlišná. V pohodě snášíš kritiku, ale jen navenek, protože tě uvnitř každý nesouhlas sžírá. Dokážeš všechno rychle hodit za hlavu a pokračovat dál. Nenecháš se nikým omezovat, ale jsi vděčná, věrná a dokážeš pochopit chyby a omyly druhých. Miluješ nové věci a ráda poznáváš všechno nové a nepoznané, takže nevydržíš dlouho na svém místě.
 
 

Reklama

2012 - 2013 © Sunny | Hosting: Blog.cz | Design by Domi